Storno podmínky

Přihlášku dítěte na letní Ihahatábory je možné stornovat nejpozději 30 dnů před dnem začátku tábora včetně, a to na stanoveném formuláři (ke stažení v Dokumentech), vrácená platba bude snížena o storno poplatek 800 Kč (pokud za odhlášené dítě přivedete náhradníka, bude platba vrácena v plné výši). Je-li provedeno storno po tomto datu, tj. méně než 29 dnů před dnem začátku tábora včetně, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Přihlášku dítěte na jarní a podzimní tábor je možné stornovat nejpozději 15 dnů před dnem začátku tábora včetně, vrácená platba bude snížena o storno poplatek 500 Kč (pokud za odhlášené dítě přivedete náhradníka, bude platba vrácena v plné výši). Pokud je provedeno storno po tomto datu, tj. méně než 14 dnů před dnem začátku tábora včetně, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, ev. z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv či život v táboře, má rodič nárok na vrácení stravného za zbývající část pobytu.

V případě vážných výchovných prohřešků dítěte, vedoucích k jeho vyloučení z tábora, nevzniká rodiči nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky.

Storno je nutné doručit písemně na adresu Ihaha, z.s., Bučovice 20, 25901 Votice, ev. formulář vytiskněte, podepište, oskenujte a pošlete na emailovou adresu tabor@ihahacek.cz.