Storno podmínky

Přihlášku dítěte na letní tábor je možné stornovat nejpozději do 31. 05. 2018 včetně, a to za manipulační poplatek 1000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Přihlášku dítěte na jarní a podzimní tábor je možné stornovat nejpozději 15 dnů před dnem začátku tábora, a to za manipulační poplatek 500 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, ev. z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv či život v táboře, má rodič nárok na vrácení stravného za zbývající část pobytu.

V případě vážných výchovných prohřešků dítěte, vedoucích k jeho vyloučení z tábora, nevzniká rodiči nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky.

Storno je nutné doručit písemně na adresu Ihaha, z.s., Bučovice 20, 25901 Votice.