Ihahafarma
‐ přípravka na velký tábor

Přípravná víkendovka s tradičním vesnicko-tábornickým programem.

Na začátku „velkých“ táborů musíme věnovat hodně času pro obnovení kontaktu a znovuvytvoření táborové rodiny (nácviky nástupů, počítání, cvičení, pokřiků, písniček, výroba pomůcek apod.). Tento výcvik nemůžeme vynechat, neboť zvládnutí tábornického drilu je základem bezpečnosti dětí a nezdržování programu.

Abychom tyto první výcvikové dny co nejvíc zkrátili, zavedli jsme ihahafarmářské víkendové pobyty, kde děti získávají (nováčci) či upevňují (mazáci) své tábornické návyky, zároveň si předvyrobí některé pomůcky pro letní celotáborovku a celkově se pospojují a zocelí. Samozřejmě přitom fungujeme podle obvyklých táborových pravidel, v zimě v teple, akce probíhá vždy od pátečního večera do nedělního odpoledne. Na každé „farmičce“ děti čeká zábavná farmářská olympiáda Farmiáda, kde prokazují své farmářské dovednosti.

Ihahafarma není povinná, ale pobyt na ní s ohledem na výše uvedené důvody velmi doporučujeme. Je možné přijet na více farmářských víkendů. Podobně funguje i čtyřdenní Jarní Pidihaháček o velikonočních prázdninách a Podzimní Pidihaháček o podzimních prázdninách.

Počet dětí na Ihahafarmě je cca 20.

Příprava na první tábornický pobyt

Své dítě znáte nejlépe – prosíme, přihlašte je teprve tehdy, kdy na pobyt mimo rodinu opravdu a samo chce. Samozřejmě, dobré věci (kterou táborničení bezesporu je) je třeba občas trochu pomoci – prohlédněte si společně táborové fotky, nevynechejte návštěvní den, společně nakupujte a připravujte potřebné vybavení na tábor.

V žádném případě své dítě do ničeho nenuťte ani jednostranně nevyjmenovávejte pozitiva, to mívá paradoxně opačný účinek.

Mějte na paměti, že první tábor (a Ihahafarma je také tábor, i když mikro) dítě vždy tzv. nakopne – buď přijme tábory jako příjemné dobrodružství, na které se bude každoročně těšit, nebo ho na nic podobného už nedostanete. Uděláme v součinnosti s vámi, rodiči, vše, aby první tábornický pobyt dopadl tím nejlepším způsobem.


Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit

Termíny 2023

Ihahafarma 12. 5. - 14. 5. 1800,- - -
Ihahafarma 9. 6. - 11. 6. 1800,- ještě jsou volná místa
Přihlášení na tábor