Ihaháček - na ranči je fajn

Ihaháček je náš tradiční dvanáctidenní letní dětský tábor pro zvídavé děti, které se zajímají o přírodu, zvířátka, koně a „zlaté české ručičky“ našich pradědečků a prababiček. A které se nebojí dělat věci jinak.

Děti

Věk Ihaháčků je 6–15 let, nižší či vyšší věk je nutné konzultovat s hl. vedoucí na tel. 608222133. Před­pokladem úspěšného průběhu pobytu je fakt, že Vaše dítě na náš tábor jet skutečně chce – prosíme, přesvědčte se o tom. Mladší děti by měly mít zvládnuté základní sociální návyky (samostatné jídlo, toaleta, schopnost v klidu postát apod.) a měly by již mít za sebou několikadenní spaní mimo rodinu. Pokud vaše dítě zatím delší odloučení nezvládá, zvažte náš sedmidenní minitábor Pidihaháček, který organizujeme koncem srpna speciálně pro prvotáborníčky. Ev. konzultujte na tel. 608222133.

Na Ihaháčku táborničí cca 30–40 dětí ve dvou oddílech (o děti se v každém turnusu stará cca 12–15 členů Ihahatýmu)

Program

Tábor je s celodenním programem od budíčku do večerky, podrobně naplánovaný – to kromě zábavy a legrace přináší výhodu, že jsou děti neustále pod dohledem a nemají čas na lumpárničky nebo velké smutnění.

Ihaháčci obsednou koňský hřbet po indiánsku bez sedla, upečou staroslovanský chléb a placky, podojí kozu a z mléka vyrobí sýr a přírodní kosmetiku, připraví si rituální oděv, budou střílet z luku a házet oštěpem, zapráskají pravým honáckým bičem, zabubnují vlastní skladbu na šamanský buben a spoustu jiného.

Dopoledne většinou patří koníkům (jeden oddíl) a kreativním dílnám (druhý oddíl), kde si děti pod dohledem a za pomoci lektorů vyrábí užitečné předměty a zkouší zábavným způsobem různé tvůrčí postupy. Některé aktivity jsou pohybové, jiné pocvičí intelekt, další upevňují vztah k přírodě a také k poctivé práci.

Odpolední a večerní program je většinou vázaný na celotáborovku s množstvím oblíbených her, okořeněných různými zážitkovými akcemi – Ihahavánoci, Ihahapárty, letním kinem, spaním pod širákem, Indiánskou olympiádou aj. Na večerních Aha-kroužcích pak společně sdílíme své zážitky a poznání z celého dne.

Za čisté, ušlechtilé činy a dobré výkony jsou děti odměňovány táborovou měnou křišťálky, kterou při večerních Burzách směňují za polodrahokamy ve prospěch svého klanu. Tak jsou v dětech nenásilně podporovány žádoucí vlastnosti a chování.

Denní radosti a strasti táborového života můžete sledovat v Ihahakronice na rančovém facebooku www.facebook.com/rancslunicko. Budeme se snažit o aktuální příspěvky a fota, seč nám čas a síly dovolí.

Ranč Sluníčko
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit

Termíny 2024

Ihaháček 2024 30. 6. - 12. 7. 7900,- ještě jsou volná místa
Přihlášení na tábor