Křišťaliáda

Ahoj holky a kluci!
Pamatujete na loňské táborové léto? Všichni společně jste usilovně, den po dni a křišťálek po křišťálku, postupovali k cíli vaší jedinečné a dobrodružné cesty - získání obrkrystalu Duronu, neboť jen ten mohl znásobit vaši sílu k odvrácení temných sil. Jak to všechno dopadlo? To přece dobře víte :-), nádherným vítězstvím vašeho bratrství, sounáležitosti a spolupráce!

Lidé, slyšíte to táhlé troubení a dunivý zvuk poradních bubnů? Nastala doba předání Tajemství! Vaši stařešinové svolávají k poradním ohňům všechny, kdo se chtějí stát Posly! Pokud nechcete zmeškat jedinečné dobrodružství, vzhůru! Jeden za všechny, všichni za jednoho, čestně a pravdivě!

Bum-bumbum-bum-bumbum-bum-ce-lý-ves-mír-vi-bru-je-o-če-ká-vá-ním!

Chcete si připomenout některé chvíle minulých putování? Sami víte, že jich bylo mnohem, mnohem víc, ale tahle stránka by na všechny nestačila :-)...

"Nad potemnělou pláží zněly divé zvuky Prapralesa a obzor prosvěcoval dunivý ohnivý kloubouk vzdáleného Vulkánu. Malí lidé si přichystali jednoduchá lůžka a ulehli, aby načerpali sil před zítřejší cestou. Bdělé byly jen oči hlídek, rozestavených stařešiny do kruhu kolem tábora. Nad zčeřenými vlnkami zátoky mihotavě tančily tisíce světélek jako světlušky..." (úryvek z Legendy)

Křišťaliáda
Křišťaliáda

"Malý člověk Rob na druhé straně Bezedné strže potěžkal Zlaté vejce, zlehka si nakročil a napřáhl pravačku. Dav zatajil dech. I Praprales náhle ztichl, jako by tušil, k jakému hodu se schyluje. Malý člověk Dinus, zkušený chytač veverek, se zhluboka nadechl, upřel pozorné oči na Zlaté vejce v Robově ruce, přešlápl a soustředěně pokývl. Jeho oči se spojily s Robovými. Teď! Rob táhlým obloukem poslal vejce přes strž..." (úryvek z Legendy)

"A každý drahokam povstalý z krásy tvého srdce budiž uchován staršími v truhlici kované!" (úryvek z Legendy)

Křišťaliáda
Křišťaliáda

Vzpomínáte na bratra Hermenegilda, obratného ahátbankéře a strýčka Skrblíka v jedné kůži :-)? To byly boje při smlouvání o kurz směny ahátů! To bylo napětí, jestli zrovna dnes dosáhneme úrovně Báze! Teď v zimě opustil svůj mrazák a odletěl opět k bratranci Drákulovi. Nebojte, na jaře přiletí jako vlaštovka, a opět uslyšíme jeho legendární "Zítra je také den..."

Nejdůležitější ze všeho byla krása srdce, ale museli jste také ukázat svou logiku...

Křišťaliáda
Křišťaliáda

... důvtip...

... obratnost...

Křišťaliáda
Křišťaliáda

... schopnost porozumět a umění vciťování...

... nebojácnost a sebeovládání...

Křišťaliáda
Křišťaliáda

... a týmového ducha.

Stovky bystřinek vašich křišťálových činů se slévaly do ahátových řek proudící čisté Energie Sdílení. Po napínavém dosažení obou vyšších úrovní čekal na všechny Malé lidi...

Křišťaliáda
Křišťaliáda

... obrkrystal Duron, magický klíč k odemčení...

... Monády, koncentrované energie Všeprasíly, jež jediným mohutným výbojem Lásky rozpustila Temnomračno. Zářivý modrý klenot, planeta Země, byl zachráněn!

Křišťaliáda