Letní Ihahaškola ‐ více s koníky

Sedmidenní koňotábor pro ty, kdo to s koníky, učením o nich a jízdou na nich myslí vážněji, neboť Ihahaškoláci kolem koní tráví významnou část dne. Je vhodný i pro děti, které koně milují, ale bojí se jich.

Ihahaškoláci

Do Ihahaškoly se mohou přihlásit kluci a holky od 10 let, horní věková hranice účasti v LIŠ je 16 let. Nemusí umět jezdit na koni, ale už by o koních měli něco vědět a určitě by se o ně měli aktivně zajímat.

Přijetí mladších a starších zájemců je možné po dohodě s hlavní vedoucí, tel. 608222133.

Maximální stav oddílu činí 16 osob + 2 vedoucí.

Zdravotní stav

Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav, neboť ihahaškolní program je fyzicky poměrně náročný. Alergie apod. lehčí omezení s námi konzultujte, stejně jako ev. tělesné či jiné postižení dítěte.

Program

Ihahaškola je náš úspěšný dvousemestrální kurz pro porozumění koním a soužití s nimi, který organizujeme již 15 let. Získané znalosti absolventi využívají nejen pro komunikaci s koňmi, ale i jinými zvířecími kamarády. Náplní Letní Ihahaškoly je část základního kurzu "Ahoj koníčku", koncentrovaná do jednoho táborového bloku, program pokračovacího kurzu "Kamarádím s koněm" bude v Letní Ihahaškole příští rok.

Program tábora zahrnuje kromě koníků i další organizované aktivity, na kterých se společně domluvíme na místě - možností tu máme nepřeberně (viz program Ihaháčku). Nechceme o nich rozhodovat předem, protože vše bude záležet na věku, šikovnosti a umění účastníků.

Dozvíme se odpovědi na spoustu otázek, např.:
Jak působí zvířátka na životy lidí?
Jaké je poslání koní?
V čem a jak jsou koně užiteční?
Jak mohu komunikovat s koněm a kůň se mnou?
Co je to řeč těla?
Co je to koňské zrcadlo?
Jak funguje empatie a telepatie?
Proč se lidé a koně bojí jeden druhého?
Proč koně "zlobí"?
Kdy je kůň týraný a jak mu mohu pomoci?
Proč koně někdy umírají předčasně?
Co je to práce ze země a práce na hřbetu?

... a probereme hooodně dalších zajímavých témat.

Vše, co se dozvíme, si vyzkoušíme a ověříme v praxi (samozřejmě kromě týrání a umírání). Denně budeme trávit kolem koní a na jejich hřbetech podstatnou část dne.

Mimoto nás čeká spousta další táborové zábavy - upečeme si pravé kovbojské placky, usušíme veganské jerky, vyrobíme domácí sýr, zastřílíme si z luku i praku, užijeme si legraci s vodou, zahrajeme koňské divadlo a mnoho jiného.

Co s sebou

dáme vědět mailem, jen prosím počítejte s jezdeckou přilbou a ideálně i s jezdeckými botami (úplně v pohodě jsou i levnější gumové, dají se dobře koupit i z druhé ruky). Chrániče a rajtky nejsou nutné, ale je to na každém účastníku.

Ostatní táborové náležitosti jsou stejné jako na Ihaháčku - spaní ve srubech, chutná strava 5x denně, pitný režim atd.

Každý Ihahaškolák obdrží vysvědčení o absolvování Letní Ihahaškoly s vyznačenými dovednostmi, školní kartu a dárek.


Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit
Ilustrace aktivit

Termíny 2018

Letní Ihahaškola 2018, 1. turnus 15. 8. - 21. 8. 3650,- - -
Letní Ihahaškola 2018, 2. turnus 23. 8. - 29. 8. 3650,- - -

Cena Letní Ihahaškoly 2018 pro absolventy Ihaháčku 2018 či Ihahalegie 2018 činí 3350 Kč.