Přihláška na dětský tábor spolku IHAHA z.s.

UPOZORNĚNÍ: Milí rodiče, milé děti, naše akce a tábory pořádáme především pro členy, zaměstnance a spolupracovníky spolku Ihaha z.s., jejich rodinné příslušníky a pro členy dětského klubu Ihahaklubíčko. Nováčci či nečlenové, před přihlášením na akci si zavolejte na tel. 608222133 o heslo. Prosíme, bez vloženého hesla přihlášku nevyplňujte, nebude odeslána.

Tábor

Cena: 1800 Kč

Heslo klubu Ihahaklubíčko

Informace o dítěti

Předání

Pokud dítě předává či přebírá jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné zmocnění, podepsané zákonným zástupcem (formulář ke stažení najdete v Dokumentech). Bez tohoto dokumentu dítě nemůžeme převzít / předat!

Rodiče / zákonní zástupci

První rodič / zákonný zástupce

Druhý rodič / zákonný zástupce

Platba

Prohlášení a souhlas

Prohlašuji, že výše uvedená data jsou pravdivá. Souhlasím s táborovým řádem a storno podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány po dobu 10 let. Jedná se o údaje, které jsou pro organizaci tábora nezbytné a v případě nutnosti je mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým je provozovatel tábora povinen je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí odpovídajících služeb, na základě tohoto souhlasu se mé dítě zúčastní dětského tábora pořádaného provozovatelem a mohou mi být zasílány relevantní táborové informace. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Jako zákonný zástupce dítěte uděluji provozovateli tábora Ihaha, z.s., jakožto správci osobních údajů, dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obsažených v elektronickém přihlašovacím formuláři, dále v písemných tiskopisech: Plná moc zákonného zástupce k předání/převzetí dítěte, Posudek o zdravotní způsobilosti, Potvrzení o bezinfekčnosti, Plná moc k ošetření dítěte, Zdravotní dotazník dítěte, dále v kartičce zdravotní pojišťovny (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, rodné číslo, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna dítěte, jméno, příjmení, titul, bydliště, tel. a email zákonného zástupce a jiné). Dále uděluji souhlas s pořizováním fotografií, audio/video záznamů na IHAHA táborech a s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách www.ihahacek.cz, www.facebook.com/rancslunicko, úložišti www.flickr.com a dalších sociálních kanálů jako YouTube, Twitter, Instagram...). Dále uvádím, že jméno a příjmení dítěte může být uvedeno při vyhlašování výsledků soutěží, na diplomech a může být zaznamenáno v seznamech soutěží, tvůrčích dílen a táborových služeb. Také mohou být dítěti předávány dopisy či emaily na nástupu s přečtením adresáta dopisu či emailu, tedy jména a příjmení dítěte. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora a aktivit spolku. Dále souhlasím s uvedením jména, příjmení, věku a stavu platby v seznamech účastníků táborů na stránkách www.ihahacek.cz. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Ihaha, z. s. Přečetl jsem si plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů , souhlasím s ním a zmocňuji tímto provozovatele tábora ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

Chcete něco napsat, co se nevešlo do kolonek?

Chce být ve srubu i oddíle s kamarádem / kamarádkou / kamarády? (vyplňte jméno kamaráda či kamarádů). Případný splátkový kalendář.

*) pokud vláda o pořádání táborů rozhodne po 31.5