Přihláška na dětský tábor IHAHA, z.s.

Pokud něčemu neporozumíte, volejte 608222133, určitě vše společně vyřešíme.

Tábor

Cena: 4900 Kč

Informace o dítěti

Předání

Pokud dítě předává či přebírá jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné zmocnění, podepsané zákonným zástupcem (formulář ke stažení najdete v Dokumentech). Bez tohoto dokumentu dítě nemůžeme převzít / předat!

Rodiče / zákonní zástupci

První rodič / zákonný zástupce

Druhý rodič / zákonný zástupce

Platba

Prohlášení a souhlas

Prohlašuji, že výše uvedená data jsou pravdivá. Souhlasím s táborovým řádem a storno podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce dítěte dobrovolně. Svým podpisem uděluji provozovateli tábora Ihaha, z.s., jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce a souvisejících dokumentech. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány po dobu 10 let. Jedná se o údaje, které jsou pro organizaci tábora nezbytné a v případě nutnosti je mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým je provozovatel tábora povinen je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí odpovídajících služeb, na základně tohoto souhlasu se mé dítě bude moci zúčastnit dětského tábora pořádaného provozovatelem a mohou mi být zasílány relevantní táborové informace. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit spolku. Přečetl jsem si plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů , souhlasím s ním a zmocňuji tímto provozovatele tábora ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

Chcete něco napsat, co se nevešlo do kolonek?

Chce být ve srubu i oddíle s kamarádem / kamarádkou / kamarády? (vyplňte jméno kamaráda či kamarádů). Případný splátkový kalendář.